ALUMINA SILICA

Spółka specjalizuje się w technologiach zaawansowanej przeróbki glinokrzemianowych surowców mineralnych i technologiach wytwarzania zaawansowanych produktów glinokrzemianowych.  Głównymi profilami spółki są:

  • technologie wytwarzania surowców ilastych wysokoglinowych dla ceramiki, materiałów ogniotrwałych i innych zastosowań
  • technologie wytwarzania mas ceramicznych do różnorodnych zastosowań
  • chemia krzemianów i technologie syntezy glinokrzemianów do różnorodnych zastosowań, w tym synteza zeolitów, szkła wodnego, środków polerskich i innych produktów krzemianowych
  • doradztwo technologiczne, projektowanie oraz usługi technologiczne

Aktualności

  • Remont nowej pracowni technologicznej zakończony22 / 06 / 2015 od 1  maja 2015 prace badawcze prowdzimy w nowej pracowni technologicznej przy ulicy Chopina 11 w Bolesławcu więcej
  • uruchomiono I młyn w zakładzie 22 / 06 / 2015 Sukcesem zakonczył się montaż i podłączenie I młyna do produkcji mas lejnych w naszym nowym zakładzie przy Kościuszki 24B w Bolesławcu więcej
  • Remont nowej pracowni technologicznej18 / 03 / 2015 Trwa remont obiektu przeznaczonego na nową pracownię technologiczną, termin zakończenia 31/03/2015 więcej